เสริมสร้างการมีส่วนร่วม

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

เสริมสร้างการมีส่วนร่วม 

ข่าวส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนประมง


เสริมสร้างการมีส่วนร่วม..คลิก

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสาวพรรณวดี มุศิริ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมด้วยนายสถิตย์ ชลพันธ์ นายท้ายเรือ ส2 และนายเทอดศักดิ์ ภูเหลื่อม นายท้ายเรือกลลำน้ำ ชั้น1 โดยร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ประมงอำเภอวังสามหมอ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังบ้านแหลมทองร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมสร้างแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำชุมชน  กิจกรรมปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง กิจกรรมสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ (สร้างกร่ำ) พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ สมาชิกกลุ่มฯ ณ ศาลาประชาคมบ้านแหลมทอง หมู่ 8 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

    รายละเอียด 87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000  email  lampao501@gmail.com  โทรศัพท์ 043-840510  FAX 043-840510
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6