กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมง

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

ข่าวส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนประมง


วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสาวพรรณวดี มุศิริ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 5 นาย โดยร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ หน่วยงานสังกัดกรมประมง ในจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลแซงบาดาล และประชาชนในพื้นที่ "จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าภูพาน ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพประมง และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน นำไปสู่ความมั่นคงทางด้านอาหารที่ยั่งยืน"
สำหรับการจัดพิธีฯในวันนี้ ได้รับเกียรติท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายทรงพล ใจกริ่ม) มาเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พร้อมด้วยนายอำเภอสมเด็จ นายกเทศมนตรีตำบลแซงบาดาล ตลอดจนประชาชนจิตอาสาได้มาร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยมีประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายวุฒิชัย วังคะฮาต) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดพิธี
โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวนทั้งสิ้น 500,000 ตัว จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนทอง 100,000 ตัว ปลาสร้อยขาว 100,000 ตัว กุ้งก้ามกราม 200,000 ตัว ลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ และปลากระแหอีก จำนวน  100,000 ตัว ปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510