โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2565

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2565 

โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนปร...


   ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวพรรณวดี มุศิริ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 นาย ออกปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2565 ในเขตพื้นที่ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกประชาสัมพันธ์ มอบเอกสารประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนประกาศ มาตรการกำหนดฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2565 พื้นที่ตำบลโนศิลา ตำบลสหัสขันธ์ และตำบลภูสิงห์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ ให้ทรัพยากรสัตว์น้ำมีความอุดมสมบูรณ์มีใช้อย่างยั่งยืนตลอดไป และร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนระดับพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ มอบอุปกรณ์สร้างแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำชุมชนบ้านนาสีนวล พร้อมทั้ง ร่วมงานปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในพิธี “สืบชะตาปลา บ้านนาสีนวล ประจำปี 2565” ณ ท่าน้ำบริเวณเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำประจำชุมชน บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายอำเภอสหัสขันธ์ (นางสาวแววตา นระทัด) เป็นประธานในพิธี ดังกล่าว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510