การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย 

การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย


มื่อวันที่ 27 พ.ค 65 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ ได้ออกปฏิบัติงานควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมง ในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ฯ พื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว  อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
  - ได้ทำการตรวจยึดผ้าอวนยอขันช่อ จำนวน 1 ผืน ขนาด 8×8 เมตร เรือหางยาวพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ ที่มีผู้ลักลอบทำการประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว บริเวณบ้านแหลมทอง ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ได้นำของกลางลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.วังสามหมอมื่อวันที่ 27 พ.ค 65 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ ได้ออกปฏิบัติงานควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมง ในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ฯ พื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว  อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
  - ได้ทำการตรวจยึดผ้าอวนยอขันช่อ จำนวน 1 ผืน ขนาด 8×8 เมตร เรือหางยาวพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ ที่มีผู้ลักลอบทำการประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว บริเวณบ้านแหลมทอง ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ได้นำของกลางลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.วังสามหมอ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510