ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ


๖๕๖๕  นั้น

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

              - นายท้ายเรือกลลำน้ำ ชั้น 1

                ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

  - ให้ผู้มีสิทธิเข้าวันการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510