การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย 

การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย


  เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 65 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ โดย นายสุธีร์ ศรีเพชร เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อม จนท. รวม 3 นาย นำเรือตรวจประมงน้ำจืดลำปาว 02 ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมง ตามที่ได้รับแจ้งจากเครือข่ายเฝ้าระวังการทำการประมง มีการลักลอบทำการประมง บริเวณพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำแหลมโนนวิเศษ หมู่ 9 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ุ จ.กาฬสินธ์ุ 
    ผลการปฏิบัติงาน
 -ทำการตรวจยึดข่ายลอย จำนวน 6 ผืน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำฯ ดังกล่าว 
ข้อกล่าวหา ลักลอบใช้เครื่องมือประมง ข่ายลอย ทำการประมงในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์น้ำ โดยไม่ได้รับอนุญาต ของกลาง ดังนี้
  1.ข่ายลอย กว้างประมาณ 2.5 เมตร ยาวประมาณ 60 เมตร จำนวน 6 ผืน
จึงได้ทำบันทึก ส่ง พงส. สภ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธ์ุ  เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป  เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 65 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ โดย นายสุธีร์ ศรีเพชร เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อม จนท. รวม 3 นาย นำเรือตรวจประมงน้ำจืดลำปาว 02 ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมง ตามที่ได้รับแจ้งจากเครือข่ายเฝ้าระวังการทำการประมง มีการลักลอบทำการประมง บริเวณพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำแหลมโนนวิเศษ หมู่ 9 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ุ จ.กาฬสินธ์ุ 
    ผลการปฏิบัติงาน
 -ทำการตรวจยึดข่ายลอย จำนวน 6 ผืน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำฯ ดังกล่าว 
ข้อกล่าวหา ลักลอบใช้เครื่องมือประมง ข่ายลอย ทำการประมงในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์น้ำ โดยไม่ได้รับอนุญาต ของกลาง ดังนี้
  1.ข่ายลอย กว้างประมาณ 2.5 เมตร ยาวประมาณ 60 เมตร จำนวน 6 ผืน
จึงได้ทำบันทึก ส่ง พงส. สภ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธ์ุ  เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510