โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2565

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2565 

โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนปร...


 วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสาวพรรณวดี มุศิริ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกติดตามผลการปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ในการจัดทำเอกสารเบิกเงินงบประมาณเพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการฯ และประชาสัมพันธ์?การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดู?สัตว์น้ำ?มีไข่หรือวางไข่? และกำหนดเครื่องมือ? วิธีการทำการประมง? จำนวน? 3? ชุมชน? ดังนี้? บ้านท่าศรี? บ้านนาสีนวล? บ้านคำคา ณ ที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์? ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510