การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย 

การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย        เมื่อวันที่ 17 พ.ค 65 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับ จนท.สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร รวม 8 นาย ออกปฏิบัติงานควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมง ในอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก อำเภอนิคมคำสร้อยและห้วยบังอี่ อำเภอดอนตาล จ.มุกดาหาร 
    ผลการปฏิบัติงาน
 -ได้ทำการตรวจยึดลอบพับได้หรือไอ้โง่ จำนวน 3 ชุด ยาวชุดละ 10 เมตร ที่มีผู้ลักลอบทำการประมงในอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก บ้านโนนสว่าง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ได้นำของกลางลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สภ.นิคมคำสร้อย
  - ได้ทำการรื้อถอนโพงพาง จำนวน 2 ปาก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร ที่มีผู้ลักลอบทำการประมงบริเวณห้วยบังอี่ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ได้นำของกลางลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.ดอนตาล
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรียน ผู้บังคับบัญชา
        เมื่อวันที่ 17 พ.ค 65 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับ จนท.สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร รวม 8 นาย ออกปฏิบัติงานควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมง ในอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก อำเภอนิคมคำสร้อยและห้วยบังอี่ อำเภอดอนตาล จ.มุกดาหาร 
    ผลการปฏิบัติงาน
 -ได้ทำการตรวจยึดลอบพับได้หรือไอ้โง่ จำนวน 3 ชุด ยาวชุดละ 10 เมตร ที่มีผู้ลักลอบทำการประมงในอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก บ้านโนนสว่าง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ได้นำของกลางลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สภ.นิคมคำสร้อย
  - ได้ทำการรื้อถอนโพงพาง จำนวน 2 ปาก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร ที่มีผู้ลักลอบทำการประมงบริเวณห้วยบังอี่ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ได้นำของกลางลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.ดอนตาล
  

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510