การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย 

การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย


เมื่อวันที่ 12 มิ.ย 65 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ ได้ออกปฏิบัติงานควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมง ในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ฯ พื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว  อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ /ลำพันชาดอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
  - ได้ทำการรื้อถอนเครื่องมือกางกั้นประกอบโพงพาง(โต่ง) จำนวน 1 จุด ที่มีผู้ลักลอบทำการประมงในลำพันชาด บริเวณบ้านดานเม็ก ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  -ได้ทำการรื้อถอนลอบพับได้หรือไอ้โง่ จำนวน 15 ลูก ยาวลูกละ 10 เมตร ที่มีผู้ลักลอบทำการประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว บริเวณบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำของกลางลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.ในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510