การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย 

การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย


เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 65 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ โดย นายสุธีร์ ศรีเพชร เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อม จนท. รวม 5 นาย นำเรือตรวจประมงน้ำจืดลำปาว 02 ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมง ในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ตามที่ได้รับแจ้งจากเครือข่ายเฝ้าระวังการทำการประมง มีการลักลอบใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย ทำการประมง บริเวณพื้นที่ บ้านท่าเรือ หมู่ 3 บ้านสะอาดนาทม หมู่ 9  ต.ลำคลอง อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ 
    ผลการปฏิบัติงาน
  1.ทำการตรวจยึดเครื่องมือประมง (แห) ความลึก  9 ศอก จำนวน 2 ปาก
  2 ทำการตรวจยึดข่ายลอยทำการประมงโดยวิธีล้อมจับ จำนวน 15 ผืน
  3.ทำการตรวจยึดเรือหางยาวประกอบปั๊มลม จำนวน 1 ลำ  
  จึงได้ทำบันทึก ส่ง พงส. สภ.ลำปาว จ.กาฬสินธ์ุ

วันที่ 24 มิ.ย. 65 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ โดย นายสุธีร์ ศรีเพชร เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน นางสาวพรรณวดี มุศิริ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงานพร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ รวม 7 นาย นำเรือตรวจประมงน้ำจืดลำปาว 14 ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมง ในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ตามที่ได้รับแจ้งจากประมงอำเภอห้วยเม็ก(นายนพวิทย์ ขันแก้ว) มีการลักลอบใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย ทำการประมง บริเวณพื้นที่ บ้านโคกกลางเหนือ หมู่ 5 ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
        ผลการปฏิบัติงาน
        เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ และรื้อถอนเครื่องมือประมงประเภทลอบพับได้ หรือไอ้โง่ จำนวน 9 ลูก ยาวลูกละประมาณ 10 เมตร จึงได้ทำบันทึกส่งพนักงานสอบสวน สภ.ห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 65 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ โดย นายสุธีร์ ศรีเพชร เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อม จนท. รวม 5 นาย นำเรือตรวจประมงน้ำจืดลำปาว 02 ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมง ในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ตามที่ได้รับแจ้งจากเครือข่ายเฝ้าระวังการทำการประมง มีการลักลอบใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย ทำการประมง บริเวณพื้นที่ บ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ 1 บ้านโคกกลาง หมู่ 7 และ บ้านโนนแต้ หมู่ 10 ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธ์ุ 
    ผลการปฏิบัติงาน
   1.ตรวจยึดอวนยอขันช่อ ขนาด 6x6 ม.จำนวน 8 ผืน ขนาด 8x8 ม. จำนวน 12 ผืน และขนาด10x10 ม. จำนวน 5 ผืน รวมทั้งสิ้น 25 ผืน
   2.ทำการตรวจยึด อวนกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำ ยาวประมาณ 50 ม.  ลึก 5 ม. จำนวน 5 ผืน  
  จึงได้ทำบันทึก ส่ง พงส. สภ.สามชัย จ.กาฬสินธ์ุ  เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510