กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมง

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

ข่าวส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนประมง


วันที่ 17 มีนาคม 2565 
         ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสาวพรรณวดี มุศิริ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนระดับพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ กิจกรรมสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ (สร้างกร่ำ) ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์  จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเป็นแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ แหล่งวางไข่ แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน คืนความอุดมสมบูรณ์ในเขตพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว นำไปสู่การประกอบอาชีพประมงอย่างยั่งยืน การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการฯ ด้วยความร่วมมือของพี่น้องชาวประมงกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังประมงบ้านนาสีนวล

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510