การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย 

การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย


มื่อวันที่ 11 มี.ค. 65 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ โดย นายสุธีร์ ศรีเพชร เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อม จนท. รวม 5 นาย นำเรือตรวจประมงน้ำจืดลำปาว 14 ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมง ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธ์ุ และลำน้ำสาขาต่างๆ 
    ผลการปฏิบัติงาน
 1.ทำการรื้อถอนทำลายเครื่องมืออวนกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำ บริเวณพื้นที่ บ้านหนองไผ่ หมู่ 3 และ บ้านแฝก หมู่ 4 ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธ์ุ ของกลาง ได้แก่
  1.อวนกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำ จำนวน 4 ผืน 
  2.ลูกพันธ์ุสัตว์น้ำเบญจพรรณ ประมาณ 3 กิโลกรัม จึงทำบันทึกพร้อมนำของกลาง ส่ง สภ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธ์ุ
 2.ทำการตรวจยึดอวนลากทับตลิ่ง บริเวณพื้นที่ บ้านพักสุขใจ หมู่ 7 บ้านนาขาม หมู่ 9 ต.ภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  ของกลาง ได้แก่
  1.อวนลากทับตลิ่ง กว้าง 3.5 เมตร ยาวประมาณ  80-100 เมตร จำนวน 7 ผืน 
จึงทำบันทึกพร้อมนำของกลาง ส่ง พงส. สภ.ลำปาว จ.กาฬสินธ์ุ 
 3.ทำการตรวจยึดอวนลากทับตลิ่ง บริเวณพื้นที่  บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ 4 ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธ์ุ  ของกลาง อวนลากทับตลิ่ง กว้าง 3.5 เมตร ยาวประมาณ  80-100 เมตร จำนวน 1 ผืน ได้ทำบันทึกพร้อมนำของกลาง ส่ง พงส. สภ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธ์ุ 
เพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510