กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 

กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมง


 วันที่ 5 เมษายน 2565 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์  มอบหมายให้  นางสาวพรรณวดี  มุศิริ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และ นายสมพงษ์  จ่ายประโคน   พนักงานขับรถยนต์ ส 2  ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ อำเภอกมลาไสย ข้าราชการ และประชาชน ในพื้นที่ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน "กิจกรรมจิตอาสา 1 เมษายน 2565  วันข้าราชการไทยร่วมใจเพื่อประชาชน" ณ บริเวณหนองเรือ บ้านข้าวหลาม หมู่ที่ 16 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยประกอบด้วย ปลาตะเพียนทอง 40,000 ตัว ปลากระแห 40,000 ตัว ปลาสร้อยขาว 20,000 ตัว ปลาบึก 29 ตัว และกุ้งก้ามกราม 500,000 ตัว รวมจำนวนทั้งสิ้น 600,029 ตัว  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายทรงพล ใจกริ่ม) เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510