ประกาศ การรับสมัคร หรือ เสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ป้องกัน และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

ประกาศ การรับสมัคร หรือ เสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ป้องกัน และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 

ประชาสัมพันธ์ศูนย์

 เผยเเพร่: 2020-07-30  |   ข่าววันที่: 2020-07-30 |  อ่าน: 57 ครั้ง
 

               สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกาศการรับสมัคร หรือ เสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ป้องกัน และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 โดยกรอกข้อมูลในใบสมัคร/เสนอชื่อ ส่งไปที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6-7 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. หรือทางอีเมล์ ้hrpro62@hotmail.com ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2563


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (ศสส.).. (1,446)  สขร.ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา.. (1,115) บทความ ศสส. ฉบับที่ 1 เมษายน 2563 เรื่อง การเฝ้าระวังโรคและการประเมินสุขภาพลูกกุ้งทะเล โดยกรมประมง.. (940) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตเเละตลาดกุ้งทะเล เพื่อการบริโภคในประเทศ ปี 2561 (คชก. ระยะที่ 2).. (903) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (886) ติดต่อเรา.. (884) บทความ ศสส. ฉบับที่ 2 เมษายน 2563 เรื่อง Filamentous bacteria แบคทีเรียเส้นใยภัยร้ายทำลายกุ้ง.. (878) บทความ ศสส. ฉบับที่ 3 พฤษภาคม 2563 เรื่อง มาตรฐานกุ้งทะเลไทย มาตรฐานสากล แตกต่างกันอย่างไร.. (828) กรมประมง เผย...เคาะปรับคุณสมบัติผู้สมัครรอบใหม่พร้อมขยายเวลาลงลูกกุ้ง หนุนช่วยเกษตรกร หลังหนีพิษโควิด-19.. (810) เตือนเฝ้าระวังโรคกุ้ง DIV 1 (CQIV/SHIV)ที่รายงานการระบาดในจีน.. (749) การตรวจสุขภาพลูกกุ้ง โครงการ คชก... (586) ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ .. (525) เเนวทางการเลี้ยงกุ้งให้ปลอดโรค EMS-AHPND.. (452) Timeline การพบ CQIV -> SHIV -DIV1 เชื้อก่อโรคกุ้งในจีน.. (450) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตเเละตลาดกุ้งทะเล เพื่อการบริโภคในประเทศ ปี 2561.. (440) คลินิกสุขภาพสัตว์น้ำ ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา.. (387) การตรวจสุขภาพลูกกุ้ง โครงการ คชก... (382) โครงการผลิตลูกกุ้งคุณภาพ.. (350) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านผลิตเเละการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 (คชก.) .. (349) การส่งมอบลูกพันธุ์กุ้งขาวเเวนนาไบคุณภาพ.. (321)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

     130/2 ถ ติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90100