Timeline การพบ CQIV -> SHIV -DIV1 เชื้อก่อโรคกุ้งในจีน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

Timeline การพบ CQIV -> SHIV -DIV1 เชื้อก่อโรคกุ้งในจีน 

ประชาสัมพันธ์ศูนย์

 เผยเเพร่: 2020-04-28  |   ข่าววันที่: 2020-04-28 |  อ่าน: 740 ครั้ง
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ฉบับที่ 72/2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา พัฒนาและปรับปรุงการผลิตจุลินทรีย์ ปม.2 แบบน้ำ จากเดิมที่มีการผลิต โดยใช้ Bacillus subtilis เปลี่.. (195)   ฉบับที่ 69/2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินการปฏิบัติงาน ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาด ของโรค COVID -19 .. (96)  ฉบับที่ 77/2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสืบหาสาเหตุโรคกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดก.. (95)  ฉบับที่ 66/2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ลงพื้นที่ตามพิกัดจุดเก็บน้ำ และเก็บตัวอย่างน้ำ กิจกรรม การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำธร.. (87)   ฉบับที่ 70/2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา เข้าตรวจประเมินสถานประกอบการ สัตว์น้ำเพื่อการส่งออก จำนวน 2 ฟาร์ม ซึ่งตั้งอยู่พื้นที่อำเภอ สทิง.. (86)  ฉบับที่ 74/2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ การรับรอง ความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ต้านการตรวจ.. (86)  ฉบับที่ 68/2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ลงพื้นที่ตรวจวินิจฉัย เพื่อหาสาเหตุการเกิดโรคในฟาร์มปลานิลแดงในเขตอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา.. (81)  เฝ้าระวังโรคกล้ามเนื้อตายในกุ้งทะเล จากเชื้อไวรัสไอเอ็มเอ็น (IMNV).. (81)  ฉบับที่ 73/2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินงาน เก็บตัวอย่างเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำประจำเดือนสิงหาคม 2564 จํานวน 5 โครงการ .. (68)  ฉบับที 75/2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ตรวจสอบการติดเชื้อ ranavirus ในตัวอย่าง กบ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง ในวันที่ 2 และ .. (63)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

     130/2 ถ ติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90100