ฉบับที่ 39/66 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินงาน ตรวจประเมินฟาร์ม และตรวจวิเคราะห์สารตกค้างเพื่อประกอบการรับรองมาตรฐาน GAP (Good Aquaculture Practice) ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2566

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา


ฉบับที่ 39/66 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินงาน ตรวจประเมินฟาร์ม และตรวจวิเคราะห์สารตกค้างเพื่อประกอบการรับรองมาตรฐาน GAP (Good Aquaculture Practice) ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ฉบับที่ 39/66 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินงาน ตรวจประเมินฟาร์ม และตรวจวิเคราะห์สารตกค้างเพื่อประกอบการรับรองมาตรฐาน GAP (Good Aquaculture Practice) ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2566..คลิก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ฉบับที่ 38/66 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำกิจกรรมการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 13 จุด ฉบับที่ 38/66 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำกิจก... จำนวนผู้อ่าน 133  ฉบับที่ 13/66 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อการส่งออกประเภทกุ้งทะเล แช่แข็ง เพื่อตรวจวิเคราะห์หาเชื้อก่อโรคระบาดในสัตว์ ฉบับที่ 13/66 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างผลิ... จำนวนผู้อ่าน 124 วิสัยทัศน์กรมประมงปีพ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 วิสัยทัศน์กรมประมงปีพ.ศ.2566 - พ.ศ.2570  จำนวนผู้อ่าน 110 ฉบับที่ 41/66 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา มีการให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์น้ำและตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำจากเกษตรกร และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีผู้ขอรับบริการจำนวน 152ราย  ฉบับที่ 41/66 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา มีการให้บริการตรวจสุขภาพสัตว... จำนวนผู้อ่าน 104 สถานการณ์โรคกุ้งพื้นที่จังหวัดสงขลา เดือนมกราคม 2566  สถานการณ์โรคกุ้งพื้นที่จังหวัดสงขลา เดือนมกราคม 2566   จำนวนผู้อ่าน 97 สถานการณ์โรคกุ้งพื้นที่จังหวัดสงขลา เดือนพฤศจิกายน 65 สถานการณ์โรคกุ้งพื้นที่จังหวัดสงขลา เดือนพฤศจิกายน 65  จำนวนผู้อ่าน 94 สถานการณ์โรคกุ้งพื้นที่จังหวัดสงขลา เดือนธันวาคม 65  สถานการณ์โรคกุ้งพื้นที่จังหวัดสงขลา เดือนธันวาคม 65   จำนวนผู้อ่าน 93 ฉบับที่ 19/66 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา มีการให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์น้ำและตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำจากเกษตรกร และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน 2565 มีผู้ขอรับบริการจำนวน 171 ราย  ฉบับที่ 19/66 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา มีการให้บริการตรวจสุขภาพสัตว... จำนวนผู้อ่าน 85 คลินิกเคลื่อนที่ (Mobile Clinic) แนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหากุ้งทะเลในฟาร์มเลี้ยง จ.กระบี่ คลินิกเคลื่อนที่ (Mobile Clinic) แนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหากุ้งทะเลในฟาร์มเลี้ยง จ... จำนวนผู้อ่าน 84 งดให้ งดรับ No Gift Policy ไม่รับของขวัญ ของกำนัล และผลประโยชน์อื่นใด งดให้ งดรับ No Gift Policy ไม่รับของขวัญ ของกำนัล และผลประโยชน์อื่นใด  จำนวนผู้อ่าน 83


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

    รายละเอียด 130/2 ถ ติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90100  email  aquathaiinfo@gmail.com  โทรศัพท์ 074 335 245  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6