ฉบับที่ 128/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่ผู้เข้าฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (สัตว์น้ำสวยงาม)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา


ฉบับที่ 128/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่ผู้เข้าฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (สัตว์น้ำสวยงาม) 

ประชาสัมพันธ์ศูนย์


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ฉบับที่ 13/66 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างผลิ...  103   ฉบับที่ 38/66 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำกิจก...  98  สถานการณ์โรคกุ้งพื้นที่จังหวัดสงขลา เดือนธันวาคม 65    79  สถานการณ์โรคกุ้งพื้นที่จังหวัดสงขลา เดือนพฤศจิกายน 65   78  วิสัยทัศน์กรมประมงปีพ.ศ.2566 - พ.ศ.2570   77  ฉบับที่ 19/66 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา มีการให้บริการตรวจสุขภาพสัตว...  71  ฉบับที่ 1/66 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการเ...  65  คลินิกเคลื่อนที่ (Mobile Clinic) แนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหากุ้งทะเลในฟาร์มเลี้ยง จ...  64  สถานการณ์โรคกุ้งพื้นที่จังหวัดสงขลา เดือนมกราคม 2566    62  ฉบับที่ 151/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา มีการให้บริการตรวจสุขภาพสัต...  62


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

     130/2 ถ ติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90100    aquathaiinfo@gmail.com   074 335 245   แฟนเพจ