ฉบับที่ 125/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินการ สอบสวนการเกิดโรคในสัตว์น้ำเบื้องต้น (แบบ กพส.สร 2) โดยการสัมภาษณ์และเก็บตัวอย่างน้ำ จำนวน 3 ตัวอย่าง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา


ฉบับที่ 125/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินการ สอบสวนการเกิดโรคในสัตว์น้ำเบื้องต้น (แบบ กพส.สร 2) โดยการสัมภาษณ์และเก็บตัวอย่างน้ำ จำนวน 3 ตัวอย่าง 

ประชาสัมพันธ์ศูนย์


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ฉบับที่ 130/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา เข้าตรวจติดตามการปฏิบัติงา...  112   ฉบับที่ 125/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินการ สอบสวนการเกิดโรค...  70  ฉบับที่ 122/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลาดำเนินงานตรวจประเมินฟาร์มเลี...  60  ฉบับที่ 120/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา มีการให้บริการตรวจสุขภาพสัต...  58  ฉบับที่ 26/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว...  58  ฉบับที่ 129/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา เข้าตรวจติดตามการปฏิบัติงา...  58  ฉบับที่ 121/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงาน...  57  ฉบับที่ 127/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะผู้ตรวจกา...  56  ฉบับที่ 131/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ลงพื้นที่ตามพิกัดจุดเก็บน้...  56  สถานการณ์โรคกุ้งพื้นที่จังหวัดสงขลา เดือนพฤศจิกายน 65   55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

     130/2 ถ ติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90100    aquathaiinfo@gmail.com   074 335 245   แฟนเพจ