ฉบับที่ 122/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลาดำเนินงานตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล (ปลากะพงขาว) ตามมาตรฐาน GAP กรมประมง จํานวน 23 ราย พื้นที่ ม.2 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา


ฉบับที่ 122/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลาดำเนินงานตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล (ปลากะพงขาว) ตามมาตรฐาน GAP กรมประมง จํานวน 23 ราย พื้นที่ ม.2 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 

ประชาสัมพันธ์ศูนย์


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ฉบับที่ 38/66 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำกิจก...  109   ฉบับที่ 13/66 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างผลิ...  106  สถานการณ์โรคกุ้งพื้นที่จังหวัดสงขลา เดือนพฤศจิกายน 65   81  สถานการณ์โรคกุ้งพื้นที่จังหวัดสงขลา เดือนธันวาคม 65    81  วิสัยทัศน์กรมประมงปีพ.ศ.2566 - พ.ศ.2570   80  ฉบับที่ 41/66 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา มีการให้บริการตรวจสุขภาพสัตว...  78  ฉบับที่ 19/66 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา มีการให้บริการตรวจสุขภาพสัตว...  72  สถานการณ์โรคกุ้งพื้นที่จังหวัดสงขลา เดือนมกราคม 2566    71  คลินิกเคลื่อนที่ (Mobile Clinic) แนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหากุ้งทะเลในฟาร์มเลี้ยง จ...  69  ฉบับที่ 1/66 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการเ...  66


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

     130/2 ถ ติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90100    aquathaiinfo@gmail.com   074 335 245   แฟนเพจ