ฉบับที่ 67/2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ร่วมกับ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกตรวจโครงการร้านอาหารวัตถุดิบ ปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา


ฉบับที่ 67/2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ร่วมกับ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกตรวจโครงการร้านอาหารวัตถุดิบ ปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q 

ประชาสัมพันธ์ศูนย์


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถานการณ์โรคกุ้งทะเล 2565   161   การให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ (คลินิกสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา)   133  เอกสารและสื่อเผยแพร่ความรู้โรคกุ้งทะเล   128  การนำเข้า - ส่งออกสัตว์น้ำ   125  กฎหมาย/ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง   98  ฉบับที่ 115/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา มีการให้บริการตรวจสุขภาพสัต...  90  ฉบับที่ 130/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา เข้าตรวจติดตามการปฏิบัติงา...  87  ฉบับที่ 108/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ลงพื้นที่ตามพิกัดจุดเก็บน้...  86  แบบรายงานสัตว์น้ำป่วย (กพส. สร 1)   75  ฉบับที่ 125/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินการ สอบสวนการเกิดโรค...  61


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

     130/2 ถ ติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90100    aquathaiinfo@gmail.com   074 335 245   แฟนเพจ