ฉบับที่ 77/2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสืบหาสาเหตุโรคกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดการควบคุมโรค”

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

ฉบับที่ 77/2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสืบหาสาเหตุโรคกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดการควบคุมโรค” 

ประชาสัมพันธ์ศูนย์

 เผยเเพร่: 2021-09-06  |   ข่าววันที่: 2021-08-26 |  อ่าน: 59 ครั้ง
 

     ดร.จําเริญศรี ถาวรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา มอบหมายงานให้ คณะผู้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสืบหาสาเหตุโรคกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดการควบคุมโรค” ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรกรมประมงผู้ปฏิบัติงานส่งเสริม ตรวจประเมินฟาร์ม และปฏิบัติงานกิจกรรมเฝ้าระวังโรค สังกัดกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและ พัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ และกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น โดยวิทยากรจากหน่วยงานภายในและภายนอกกรมประมง ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 (รูปแบบออนไลน์)

      โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรม ดังนี้ 1. เพื่อให้บุคลากรกรมประมง มีความรู้ ความเข้าใจและทราบถึงสถานการณ์โรคกุ้งทะเลของประเทศ ไทยในปัจจุบัน

2. เพื่อให้บุคลากรกรมประมง มีความรู้ ความเข้าใจหลักการและวิธีการสืบหาสาเหตุของโรค ในโรงเพาะฟัก โรงอนุบาล และฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงของโรคและดำเนินการแก้ไขปัญหา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้บุคลากรกรมประมง มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมการสืบหาสาเหตุของโรค สัตว์น้ำ ตามโครงการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำฯ ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (ศสส.).. (1,600)  สขร.ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา.. (1,404) เตือนเฝ้าระวังโรคกุ้ง DIV 1 (CQIV/SHIV)ที่รายงานการระบาดในจีน.. (1,175) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (1,167) บทความ ศสส. ฉบับที่ 1 เมษายน 2563 เรื่อง การเฝ้าระวังโรคและการประเมินสุขภาพลูกกุ้งทะเล โดยกรมประมง.. (1,137) ติดต่อเรา.. (1,097) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตเเละตลาดกุ้งทะเล เพื่อการบริโภคในประเทศ ปี 2561 (คชก. ระยะที่ 2).. (1,078) บทความ ศสส. ฉบับที่ 2 เมษายน 2563 เรื่อง Filamentous bacteria แบคทีเรียเส้นใยภัยร้ายทำลายกุ้ง.. (1,065) บทความ ศสส. ฉบับที่ 3 พฤษภาคม 2563 เรื่อง มาตรฐานกุ้งทะเลไทย มาตรฐานสากล แตกต่างกันอย่างไร.. (1,045) กรมประมง เผย...เคาะปรับคุณสมบัติผู้สมัครรอบใหม่พร้อมขยายเวลาลงลูกกุ้ง หนุนช่วยเกษตรกร หลังหนีพิษโควิด-19.. (961)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

     130/2 ถ ติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90100