ฉบับที่ 74/2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ การรับรอง ความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ต้านการตรวจวินิจฉัยโรคทาง สัตวแพทย์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

ฉบับที่ 74/2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ การรับรอง ความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ต้านการตรวจวินิจฉัยโรคทาง สัตวแพทย์ 

ประชาสัมพันธ์ศูนย์

 เผยเเพร่: 2021-08-25  |   ข่าววันที่: 2021-08-23 |  อ่าน: 56 ครั้ง
 

      ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2564 ดร.จําเริญศรี ถาวรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย และพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา (ศพส.) และ บุคลากรในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO/IEC 17025:2017 เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ การรับรอง ความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ต้านการตรวจวินิจฉัยโรคทาง สัตวแพทย์ จากสํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (สมป.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีการ ตรวจประเมินเอกสาร (Document review) และ การตรวจประเมินทางไกล (Remote Assessment) โดยปัจจุบันห้องปฏิบัติการ ศพส. ได้รับการรับรอง ขอบข่ายการตรวจเชื้อก่อโรคในกุ้งจำนวน 6 ขอบข่าย 4 ชนิดเชื้อ ได้แก่ WSSV (Nested PCR, qPCR), YHV (nested RT-PCR, RT-qPCR), TSV (RT-PCR), IHHNV (PCR)

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (ศสส.).. (1,600)  สขร.ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา.. (1,404) เตือนเฝ้าระวังโรคกุ้ง DIV 1 (CQIV/SHIV)ที่รายงานการระบาดในจีน.. (1,175) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (1,167) บทความ ศสส. ฉบับที่ 1 เมษายน 2563 เรื่อง การเฝ้าระวังโรคและการประเมินสุขภาพลูกกุ้งทะเล โดยกรมประมง.. (1,137) ติดต่อเรา.. (1,097) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตเเละตลาดกุ้งทะเล เพื่อการบริโภคในประเทศ ปี 2561 (คชก. ระยะที่ 2).. (1,078) บทความ ศสส. ฉบับที่ 2 เมษายน 2563 เรื่อง Filamentous bacteria แบคทีเรียเส้นใยภัยร้ายทำลายกุ้ง.. (1,065) บทความ ศสส. ฉบับที่ 3 พฤษภาคม 2563 เรื่อง มาตรฐานกุ้งทะเลไทย มาตรฐานสากล แตกต่างกันอย่างไร.. (1,045) กรมประมง เผย...เคาะปรับคุณสมบัติผู้สมัครรอบใหม่พร้อมขยายเวลาลงลูกกุ้ง หนุนช่วยเกษตรกร หลังหนีพิษโควิด-19.. (961)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

     130/2 ถ ติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90100