ช่องทางการชำระเงินค่าจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

ช่องทางการชำระเงินค่าจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ 

บทความหน้าหลัก

 เผยเเพร่: 2020-03-20  |   ข่าววันที่: 2020-03-20 |  อ่าน: 134 ครั้ง
 

ช่องทางการชำระเงินค่าจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ

ผู้ชำระเงินสามารถเลือกชำระเงิน ได้ดังนี้

๑. นำใบแจ้งการชำระเงินพร้อมเงินสด ไปชำระที่เคาน์เตอร์สาขา บมจ. ธนาคารกรุงไทย (Teller Payment) ทุกสาขา โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

ข้อมูลที่ต้องระบุ ได้แก่ ชื่อผู้ชำระเงิน, Ref.1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ชำระเงิน, Ref2. ให้ระบุตัวเลข ๑๖ หลัก และระบุจำนวนเงินเป็นตัวเลขและตัวอักษร

๒. ชำระผ่านตู้ ATM, Internet Banking หรือ Mobile Banking ผ่านช่องทางการให้บริการของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น ใช้เอกสารที่ได้รับจากการทำธุรกรรมกับ บมจ. กรุงไทย ในช่องทางต่าง ๆ เป็นหลักฐานในการรับเงิน

๓. ชำระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (เดบิต/เครดิต) ผ่านเครื่อง EDC (Electronic Data Capture) เมื่อการหักบัญชีของผู้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานออกใบเสร็จรับเงินและมอบใบเสร็จรับเงิน พร้อมหลักฐานการชำระเงิน (Customer Copy) ให้ผู้ชำระเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน จำนวน ๑ ชุด และหน่วยงานเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงิน พร้อมหลักฐานการชำระเงินที่หน่วยงานให้ผู้ชำระเงินลงลายมือชื่อ (Merchant Copy) จำนวน ๑ ชุด ไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการรับเงินต่อไป

๔. ชำระเงินด้วย QR Code

เมื่อผู้ชำระเงินแจ้งความประสงค์จะชำระเงินด้วย QR Code ให้หน่วยงานทำรายการผ่านเครื่อง EDC ที่ธนาคารติดตั้งให้และทำรายการ QR Payment ผู้ชำระเงินจะต้องแจ้งจำนวนเงินที่ต้องชำระให้หน่วยงานเพื่อสร้าง QR Code หน่วยงานจะพิมพ์ Sale Slip ที่ปรากฏ QR Code และจำนวนเงิน ออกจากเครื่อง EDC เพื่อให้ผู้ชำระเงิน Scan QR Code และกดยืนยันการชำระเงิน เมื่อการหักบัญชีของผู้ชำระเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระเงินจะได้รับหลักฐานการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-slip) ซึ่งบันทึกอยู่ใน Smartphone ของผู้ชำระเงิน ให้หน่วยงานออกใบเสร็จรับเงินและมอบใบเสร็จรับเงินพร้อมหลักฐานการชำระเงิน (Customer Copy) จำนวน ๑ ชุด ให้ผู้ชำระเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน จำนวน ๑ ชุด และตรวจสอบรายการชำระเงินที่เครื่อง EDC พร้อมพิมพ์หลักฐานการชำระเงิน (Payment Slip) หน่วยงานเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการชำระเงิน (Merchant Copy) จำนวน ๑ ชุด ไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบความถูกต้องของการรับเงินต่อไป

 

***************************************************************************************

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน.. (975)  ประวัติหน่วยงาน.. (674) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๓.. (637) ภารกิจหน่วยงาน.. (637) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี ๒๕๖๓.. (595) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (583) ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง.. (479) สไลด์โชว์ ๑.. (443) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑).. (377) ติดต่อหน่วยงาน.. (346) ปลาสังกะวาดเหลือง.. (298) ปลาจาด.. (293) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง.. (221) สนับสนุนพันธุ์ปลาให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพล.. (218) โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี ๒๕๖๓ จังหวัดตาก.. (209) ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑.. (198) วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒.. (190) ตรวจติดตามและต่ออายุประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (186) สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยเนื่องในวันประมงแห่งชาติ.. (185) โครงการประเมินสถานภาพสัตว์น้ำในแม่น้ำและแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของไทย.. (180)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐