บทความหน้าหลัก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

  •  Hit 20 อันดับ
  • ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน.. (1,497)  ประวัติหน่วยงาน.. (985) ภารกิจหน่วยงาน.. (908) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี ๒๕๖๔.. (899) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๓.. (851) สไลด์โชว์ ๑.. (832) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (791) ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง.. (708) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑).. (662) ติดต่อหน่วยงาน.. (599) ปลาสังกะวาดเหลือง.. (539) ปลาจาด.. (480) ช่องทางการชำระเงินค่าจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ.. (435) แผนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔.. (418) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส).. (393) มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ภายใต้โครงการ "ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)".. (307) ประเมินความพึงพอใจ.. (189) ศปจ.ตาก สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย.. (176) ศปจ.ตาก สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย.. (176) ศปจ.ตาก สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย.. (176)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐