ศปจ.ตาก สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม ให้สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก


ศปจ.ตาก สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม ให้สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก โดยนายจีรศักดิ์  สมทรง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก ร่วมสนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ตัว ให้สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย เพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำพื้นที่ของอำเภอเมือง, อำเภอกงไกรลาศ, อำเภอคีรีมาศ, อำเภอศรีนคร และอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย และปล่อยเนื่องในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ kick off คุ้มครองฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ “ฤดูน้ำแดง” จังหวัดสุโขทัย ๒๕๖๕ ณ ทุ่งทะเลหลวง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายมนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว ตามแผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านการประมง กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ กิจกรรมย่อย เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ศปจ.ตาก ปล่อยพันธุ์ปลาและสำรวจทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโ...  123   ศปจ.ตาก ปล่อยพันธุ์ปลา โครงการหลวงเลอตอ ประจำปี ๒๕๖๕   120  แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๖๕ (ด้านประมง)   99  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทา...  88  ติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางการประมง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน   83  ตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในกระชังตามมาตรฐาน GAP   82  ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕...  73  ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เข้าตรวจเยี่ยม ศปจ.ตาก   70  ปล่อยพันธุ์ปลาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ ประจำปี ๒๕๖๕   63  ขั้นตอนการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ   60


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐    if-tak@dof.in.th   ๐ ๕๕๕๑ ๑๐๒๐, ๐๙ ๕๖๔๓ ๗๕๔๖   ๐ ๕๕๕๑ ๑๐๒๐   แฟนเพจ