ข่าวกิจกรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ รายไตรมาส.. (1,567)  ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน.. (666) ประวัติหน่วยงาน.. (477) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๓.. (463) ภารกิจหน่วยงาน.. (452) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (431) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี ๖๓.. (402) ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง.. (333) พันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒.. (303) กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (293) เพิ่มผลผลิตพันธุ์กุ้งกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (265) ปลาสังกะวาดเหลือง.. (178) ปลาจาด.. (175) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง.. (170) เพิ่มผลผลิตพันธุ์กุ้งกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (163) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑).. (163) แผนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ประจำปี ๒๕๖๓.. (154) ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง”.. (150) สำรวจแหล่งน้ำเพื่อประเมินผลผลิตการประมงโดยใช้เครื่องมือข่าย.. (146) ติดต่อหน่วยงาน.. (141)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐