ข่าวกิจกรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

  •  Hit 20 อันดับ
  • ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน.. (937)  ประวัติหน่วยงาน.. (649) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๓.. (617) ภารกิจหน่วยงาน.. (615) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี ๒๕๖๓.. (564) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (562) ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง.. (462) สไลด์โชว์ ๑.. (411) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑).. (347) ติดต่อหน่วยงาน.. (322) ปลาจาด.. (278) ปลาสังกะวาดเหลือง.. (277) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง.. (202) โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี ๒๕๖๓ จังหวัดตาก.. (197) สนับสนุนพันธุ์ปลาให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพล.. (194) ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑.. (188) วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒.. (179) โครงการประเมินสถานภาพสัตว์น้ำในแม่น้ำและแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของไทย.. (174) สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยเนื่องในวันประมงแห่งชาติ.. (174) ตรวจติดตามและต่ออายุประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (173)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐