พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “๑ เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน”

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก


พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “๑ เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก โดยนายจีรศักดิ์ สมทรง ได้มอบหมายให้นางสาวศิริพร โศภณพงศธร ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ ฯ   เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “๑ เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” โดยศูนย์ ฯ ได้สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ตัว และพันธุ์ปลากินพืช จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัว เพื่อปล่อย ณ อ่างเก็บน้ำบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๗ ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก ในการนี้ นายประจวบ บุญปล้อง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เป็นประธานในพิธี โดยมีข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และประชาชน ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ศปจ.ตาก ปล่อยพันธุ์ปลาและสำรวจทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโ...  123   ศปจ.ตาก ปล่อยพันธุ์ปลา โครงการหลวงเลอตอ ประจำปี ๒๕๖๕   120  แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๖๕ (ด้านประมง)   99  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทา...  88  ติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางการประมง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน   83  ตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในกระชังตามมาตรฐาน GAP   82  ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕...  73  ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เข้าตรวจเยี่ยม ศปจ.ตาก   70  ปล่อยพันธุ์ปลาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ ประจำปี ๒๕๖๕   63  ขั้นตอนการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ   60


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐    if-tak@dof.in.th   ๐ ๕๕๕๑ ๑๐๒๐, ๐๙ ๕๖๔๓ ๗๕๔๖   ๐ ๕๕๕๑ ๑๐๒๐   แฟนเพจ