ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกร ในโครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน


ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกร ในโครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายวีร์  กี่จนา? ผู้อำนวยการ?ศูนย์?วิจัยและ?พัฒนาการ?เพาะเลี้ยง?สัตว์
?น้ำจืด?แม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายศุภยศ ลาภล้น ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ถ่ายทอดให้ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกร ในโครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 ราย ที่อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

     61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000    ifmaehongson@gmail.com   053-684194,053-684242   053-684194,053-684242 ต่อ 20   แฟนเพจ