ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 และ 16

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 และ 16 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-03-16  |   ข่าววันที่: 2017-03-06 |  อ่าน: 317 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายคณิต  ลิขิตวิทยาวุฒิ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 และ 16 เป็นประธานการประชุมติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1 โดยมีนายพงษ์พันธ์  สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับและร่วมประชุม  พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน  ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ  ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จากนั้น เวลา 13.30 น.  ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  ของนายเทวัญ  ปัญญาประเสริฐ ที่บ้านปางหมู ม. 1 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  และฟังการบรรยาย ข้อเสนอแนะ อุปสรรคและปัญหา จากคณะกรรมการแปลงใหญ่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมระบบการใช้น้ำและการชลประทานที่ใช้ทำการเกษตร จากพื้นที่ปลายน้ำ  ที่บ้านทุ่งกองมู ม.3 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ได้เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน  เป็นหน่วยงานที่มีผลงานในระดับดีมาก ในการประกวด โครงการ.. (149)   จัดการประชุม ถ่ายทอด คำสั่ง/นโยบาย/แนวทาง การปฏิบัติงานต่างๆ ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการฯ.. (132)  พันธุ์สัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่ายระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 - วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564.. (121)  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.. (95)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการ  รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน และโครงการธนาคารอาหารชุมชน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔.. (94)  มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร และส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธ.. (75)  ได้เข้าร่วมงาน ทอดผ้าป่ากล้วยไม้สู่ป่าฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท พระบรมราชชนนีพันปีหลวง.. (75)  เข้าร่วมการประชุมวิชาการประมง ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้หัวข้อ "โลกเปลี่ยน คนปรับ ยกระดับงานวิจัย พัฒนาประมงไทยสู่ความยั่งยืน".. (73)  จัดกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้ำ "เนื่องในวันประมุงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ " ได้มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน.. (72)  เข้าร่วมการประชุมมอบ นโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเกษตรอัจฉริยะตามแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖.. (65)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

     61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000