ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 และ 16

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน


ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 และ 16 

ข่าวกิจกรรม


เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายคณิต  ลิขิตวิทยาวุฒิ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 และ 16 เป็นประธานการประชุมติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1 โดยมีนายพงษ์พันธ์  สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับและร่วมประชุม  พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน  ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ  ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จากนั้น เวลา 13.30 น.  ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  ของนายเทวัญ  ปัญญาประเสริฐ ที่บ้านปางหมู ม. 1 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  และฟังการบรรยาย ข้อเสนอแนะ อุปสรรคและปัญหา จากคณะกรรมการแปลงใหญ่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมระบบการใช้น้ำและการชลประทานที่ใช้ทำการเกษตร จากพื้นที่ปลายน้ำ  ที่บ้านทุ่งกองมู ม.3 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานประจำปี งปม.2564   158   ทำเนียบผู้บริหาร กรมประมง   136  ทำเนียบผู้อำนวยการศูนย์ฯ   128  ทำเนียบผู้บริหาร กองวัจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   112  มอบพันธุ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร จำนวน ๓๖ รายในกิจกรรมส่งเสริมและพั ฒ...  84  เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการพัฒนาปลากดหลวง ตามแผนป...  81  มอบพันธุ์ปลานิล จำนวน ๑,๕00 ตัว พร้อมอาหารปลากินพีช จำนวน ๑ กระสอบ ตามสัญญาให้คว...  79  เข้าร่วมประชมสัมมนาแบบผสมผสาน เรื่อง "บนทางหลายแพร่ง อันเนื่องมาจากการเพาะเลี้ย...  70  เข้าร่วมการประชมติดตามความก้าวหน้าการดำเนิน โครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อเสริมความม...  68  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการ์ฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย และโครง...  66


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

     61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000    ifmaehongson@gmail.com   053-684194,053-684242   053-684194,053-684242 ต่อ 20   แฟนเพจ