ปล่อยพันธูุ์เขียดแลวจำนวน 5,000 ตัว  และกบโป้งจำนวน 5,000 ตัว   ในโครงการฟื้นฟูพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน


ปล่อยพันธูุ์เขียดแลวจำนวน 5,000 ตัว  และกบโป้งจำนวน 5,000 ตัว   ในโครงการฟื้นฟูพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย 

ข่าวกิจกรรม


เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2560  นายอนุสรณ์  แสนอาษา  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน  ได้ปล่อยพันธูุ์เขียดแลวจำนวน 5,000 ตัว  และกบโป้งจำนวน 5,000 ตัว  ที่ลำห้วยหลวง บ้านหัวน้ำแม่สะกึด ม.10 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ในโครงการฟื้นฟูพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  มอบพันธุ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร จำนวน ๓๖ รายในกิจกรรมส่งเสริมและพั ฒ...  118   จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 900,000 ตัว ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา "๑ เมษา วันข้...  83  พันธุ์สัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่ายระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2565 - วันที่ 2  กันยายน 2...  67  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย และแม่สามแลบ   64  ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง เจ้าสุทิดา ...  60  เข้าร่วมการประชุมแนวทางการตรวจราชการของ รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ...  60  เข้าร่วมต้อนรับการตรวจราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ของ รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร ว...  57  เข้าตรวจประเมินฟาร์มเกษตรกร GAP กิจกรรมตรวจสอบประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   57  เข้าร่วมประชมจัดเตรียมแนวทางการประเมินผลผลิตสัตว์น้ำที่มีความ สำคัญทางเศรษฐกิจ   51  ปล่อยพันธ์ สัตว์น้ำในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพ...  50


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

     61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000    ifmaehongson@gmail.com   053-684194,053-684242   053-684194,053-684242 ต่อ 20   แฟนเพจ