ร่วมต้อนรับ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี/รองประธานที่ปรึกษา โครงการพัฒนาราษฏรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

ร่วมต้อนรับ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี/รองประธานที่ปรึกษา โครงการพัฒนาราษฏรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-02-14  |   ข่าววันที่: 2017-02-09 |  อ่าน: 357 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายพงษ์พันธ์  สุนทรวิภาต  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน  ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน ร่วมต้อนรับ พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์  องคมนตรี/รองประธานที่ปรึกษา โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  พร้อมคณะ  ได้มาตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน  อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ณ ห้องประชุมกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 และได้ปล่อยพันธูุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 10,000 ตัว  ลงในอ่างเก็บน้ำม่อนตะแลง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560  นี้


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

 61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000