ร่วมต้อนรับ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี/รองประธานที่ปรึกษา โครงการพัฒนาราษฏรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน


ร่วมต้อนรับ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี/รองประธานที่ปรึกษา โครงการพัฒนาราษฏรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ข่าวกิจกรรม


เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายพงษ์พันธ์  สุนทรวิภาต  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน  ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน ร่วมต้อนรับ พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์  องคมนตรี/รองประธานที่ปรึกษา โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  พร้อมคณะ  ได้มาตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน  อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ณ ห้องประชุมกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 และได้ปล่อยพันธูุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 10,000 ตัว  ลงในอ่างเก็บน้ำม่อนตะแลง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560  นี้

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานประจำปี งปม.2564   156   ทำเนียบผู้บริหาร กรมประมง   135  ทำเนียบผู้อำนวยการศูนย์ฯ   128  ทำเนียบผู้บริหาร กองวัจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   111  มอบพันธุ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร จำนวน ๓๖ รายในกิจกรรมส่งเสริมและพั ฒ...  82  เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการพัฒนาปลากดหลวง ตามแผนป...  80  มอบพันธุ์ปลานิล จำนวน ๑,๕00 ตัว พร้อมอาหารปลากินพีช จำนวน ๑ กระสอบ ตามสัญญาให้คว...  79  เข้าร่วมประชมสัมมนาแบบผสมผสาน เรื่อง "บนทางหลายแพร่ง อันเนื่องมาจากการเพาะเลี้ย...  69  เข้าร่วมการประชมติดตามความก้าวหน้าการดำเนิน โครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อเสริมความม...  68  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการ์ฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย และโครง...  65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

     61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000    ifmaehongson@gmail.com   053-684194,053-684242   053-684194,053-684242 ต่อ 20   แฟนเพจ