กิจกรรมตรวจติดตามเกษตรกรพร้อมเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ ในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2560

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน


กิจกรรมตรวจติดตามเกษตรกรพร้อมเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ ในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2560 

ข่าวกิจกรรม


เมื่อวันที่ 7-9  กุมภาพันธ์  2560  นายพงษ์พันธ์  สุนทรวิภาต  ผอ.ศพจ.มส ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน  ดำเนินการตรวจติดตามและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจวิเคระาห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ  ที่บ้านแก่นไฟ้า  บ้านป่าลาน บ้านไม้ฮุง ต.ห้วยโป่ง และบ้านนาปลาจาด ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  รวมทั้งสิ้น 35 ราย

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานประจำปี งปม.2564   156   ทำเนียบผู้บริหาร กรมประมง   135  ทำเนียบผู้อำนวยการศูนย์ฯ   128  ทำเนียบผู้บริหาร กองวัจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   111  มอบพันธุ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร จำนวน ๓๖ รายในกิจกรรมส่งเสริมและพั ฒ...  82  เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการพัฒนาปลากดหลวง ตามแผนป...  80  มอบพันธุ์ปลานิล จำนวน ๑,๕00 ตัว พร้อมอาหารปลากินพีช จำนวน ๑ กระสอบ ตามสัญญาให้คว...  79  เข้าร่วมประชมสัมมนาแบบผสมผสาน เรื่อง "บนทางหลายแพร่ง อันเนื่องมาจากการเพาะเลี้ย...  69  เข้าร่วมการประชมติดตามความก้าวหน้าการดำเนิน โครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อเสริมความม...  68  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการ์ฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย และโครง...  65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

     61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000    ifmaehongson@gmail.com   053-684194,053-684242   053-684194,053-684242 ต่อ 20   แฟนเพจ