ร่วมต้อนรับ พ.อ.ทวีศักดิื วงศ์ทวีทรัพย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 3 เข้าตรวจเยี่ยมโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน


ร่วมต้อนรับ พ.อ.ทวีศักดิื วงศ์ทวีทรัพย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 3 เข้าตรวจเยี่ยมโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน 

ข่าวกิจกรรม


เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2560 พ.อ.ทวีศักดิ์  วงศ์ทวีทรัพย์ รอง ผบ.พล.วัฒนา 3/รอง ผอ.ศปร. เขตพื้นที่ พล.พัฒนา 3 และคณะ  เข้าตรวจเยี่มมติดตามงานและมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรในพื้นที่ โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ทีบ้านปางคอม และบ้านอาโจ้  ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน  โดยนายพงษ์พันธ์  สุนทรวิภาต ผอ.ศพจ.มส. ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน ร่วมต้อนรับและรายงานผลความก้าวหน้าของโคงการฯ ที่ศูนย์ฯ รับผิดชอบ

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานประจำปี งปม.2564   159   ทำเนียบผู้บริหาร กรมประมง   137  ทำเนียบผู้อำนวยการศูนย์ฯ   128  ทำเนียบผู้บริหาร กองวัจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   112  มอบพันธุ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร จำนวน ๓๖ รายในกิจกรรมส่งเสริมและพั ฒ...  86  เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการพัฒนาปลากดหลวง ตามแผนป...  82  มอบพันธุ์ปลานิล จำนวน ๑,๕00 ตัว พร้อมอาหารปลากินพีช จำนวน ๑ กระสอบ ตามสัญญาให้คว...  79  เข้าร่วมประชมสัมมนาแบบผสมผสาน เรื่อง "บนทางหลายแพร่ง อันเนื่องมาจากการเพาะเลี้ย...  70  เข้าร่วมการประชมติดตามความก้าวหน้าการดำเนิน โครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อเสริมความม...  68  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการ์ฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย และโครง...  66


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

     61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000    ifmaehongson@gmail.com   053-684194,053-684242   053-684194,053-684242 ต่อ 20   แฟนเพจ