กิจกรรมตรวจติดตามเกษตรกรพร้อมเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน


กิจกรรมตรวจติดตามเกษตรกรพร้อมเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ 

ข่าวกิจกรรม


นายพงษ์พันธ์  สุนทรวิภาต  ผอ.ศพจ.มส ได้มอบหมายให้ นายศุภยศ  ลาภล้น  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
ตรวจติดตามเกษตรกรพร้อมเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกร  เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในตัวอย่างเนื้อสัตว์น้ำ  ที่ บ้านทุ่งมะส้าน ต.ห้วยผา บ้านกุงไม้สัก  บ้านปางหมู  บ้านสบป่อง  ต.ปางหมู  บ้านม่อนตะแลง ต.ผาบ่อง และบ้านห้วยโป่ง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  รวมทั้งสิ้น 35 ราย ในกิจกรรมตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2560

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   325   พันธุ์สัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่ายระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2565 - วันที่ 2  กันยายน 2...  142  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย และแม่สามแลบ   103  เข้าร่วมต้อนรับการตรวจราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ของ รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร ว...  96  ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง เจ้าสุทิดา ...  92  เข้าตรวจประเมินฟาร์มเกษตรกร GAP กิจกรรมตรวจสอบประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   91  ติดตามและให้คำแนะนำ ตามสัญญาให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการ ตามมาตรา ๓๕   65  เข้าร่วมต้อนรับการศึกษาดูงานโครงการราชประชารวมใจพัฒนาไทยอย่างยั่งยืนของคณะกรรมาธ...  61  มอบพันธุ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร   58  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำของ   54


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

     61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000    ifmaehongson@gmail.com   053-684194,053-684242   053-684194,053-684242 ต่อ 20   แฟนเพจ