งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 2

 วารสารการประมง


งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 2 งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 2 เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์อนูเบียส เพื่อเพิ่มอัตราการแตกหน่อ คลิ๊กอ่าน 

งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 2 เรื่อง การสะสมของไนโตรเจนในน้ำและคุณภาพน้ำในระบบเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบปิด คลิ๊กอ่าน 

งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 2 เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและลักษณะทางสัณฐานของพันธุ์ไม้น้ำใบพายมวกเหล็ก 

งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 2 การแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) ตามหลักการ แนวคิด และบทบัญญัติของตราสารระหว่างประเทศ      คลิ๊กอ่าน

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 วารสารการประมง

     วารสารการประมง กลุ่มห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร กรมประมง อาคารพลเทพ (หอประวัติฯ) เกษตรกลาง ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    library.fisheries@gmail.com   0 2579 2919 , 0 2562 0600 ต่อ 7721-7722   0 2579 2919