ข่าวประมงต่างประเทศวารสารการประมง

ข่าวประมงต่างประเทศ 2563 ฉบับที่ 2 คลิ๊กอ่าน

ข่าวประมงต่างประเทศ 2563 ฉบับที่ 1 คลิ๊กอ่าน

ข่าวประมงต่างประเทศ 2562 ฉบับที่ 4ข่าวประมงต่างประเทศ 2562 ฉบับที่ 4 คลิ๊กอ่าน 

ข่าวประมงต่างประเทศ 2562 ฉบับที่ 3 คลิ๊กอ่าน

ข่าวประมงต่างประเทศ 2562 ฉบับที่ 2 คลิ๊กอ่าน