วารสารการประมง วารสารการประมง

  •  Hit 20 อันดับ
  • วารสารการประมง 2561.. (1,525)  วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค. - มี.ค. 2561.. (1,500) วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2561.. (1,221) เมนูเด็ดประมง 2561 ฉบับที่ 1.. (992) ร้อยข่าวประมง 2561 ฉบับที่ 1.. (839) สารพันเรื่องเล่า 2561 ฉบับที่ 1.. (796) ข่าวประมงต่างประเทศ 2561 ฉบับที่ 1.. (764) เห็นสิ่งน่ารู้ เล่าสู่กันฟัง 2561 ฉบับที่ 1.. (729) งานวิจัยน่ารู้ 2562 ฉบับที่ 4.. (714) รอบรั้วกรมประมง 2561 ฉบับที่ 1 .. (677) วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย. - มิ.ย. 2562.. (636) เห็นสิ่งน่ารู้ เล่าสู่กันฟัง 2561 ฉบับที่ 2.. (610) งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 1 Proposed Possible Solutions to Implement Port State Measures Agreement in Southeast Asia.. (603) วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค. - ก.ย. 2561.. (580) วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย.- มิ.ย. 2561.. (575) งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 1 การจัดการระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานปลากัดไทยเพื่อการส่งออก Logistics and Supply Chain Management of Siamese Fighting Fis.. (554) งานวิจัยน่ารู้ 2563 ฉบับที่ 2.. (550) รอบรั้วกรมประมง 2561 ฉบับที่ 2.. (520) เห็นสิ่งน่ารู้ เล่าสู่กันฟัง 2561 ฉบับที่ 3.. (510) รอบรั้วกรมประมง 2561 ฉบับที่ 3.. (470)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 วารสารการประมง

     วารสารการประมง กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง อาคารพลเทพ (หอประวัติฯ) เกษตรกลาง ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900