วารสารการประมง วารสารการประมง

วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2564)...

วารสารการประมง

 เผยเเพร่: 2021-08-20  |   ข่าววันที่: 2021-08-20  |  5 ครั้งวารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2564)...

วารสารการประมง

 เผยเเพร่: 2021-06-29  |   ข่าววันที่: 2021-06-29  |  5 ครั้งวารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2564)...

วารสารการประมง

 เผยเเพร่: 2021-03-31  |   ข่าววันที่: 2021-03-31  |  27 ครั้งวารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563)...

วารสารการประมง

 เผยเเพร่: 2020-12-30  |   ข่าววันที่: 2020-12-30  |  40 ครั้งวารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)...

วารสารการประมง

 เผยเเพร่: 2020-11-25  |   ข่าววันที่: 2020-11-25  |  78 ครั้งสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 วารสารการประมง

 วารสารการประมง กลุ่มห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร กรมประมง อาคารพลเทพ (หอประวัติฯ) เกษตรกลาง ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900