งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 1

 วารสารการประมง


งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 1 งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 1 เรื่อง การเก็บรักษาพันธุ์ไส้ปลาไหล Baclaya longifolia เพื่อประโยชน์ด้านทรัพยากรประมง คลิ๊กอ่าน 

งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 1 เรื่อง การตอบสนองในลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงปลากดแก้วที่ผ่านการคัดเลือกรุ่นที่ 2 คลิ๊กอ่าน 

งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 1 เรื่อง Proposed Possible Solutions to Implement Port State Measures Agreement in Southeast Asia คลิ๊กอ่าน

งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 1 เรื่อง อนุกรมวิธานพืชน้ำสกุล Echinodorus ในประเทศไทย คลิ๊กอ่าน 

งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 1 เรื่อง การจัดการระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานปลากัดไทยเพื่อการส่งออก คลิ๊กอ่าน 

งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 1 เรื่อง แนวทางการขยายพื้นที่ที่รับผิดชอบของคณะกรรมการประมงจงหวัดในเขตทะเลชายฝั่งระยะ 12 ไมล์ทะเล คลิ๊กอ่าน 

งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 1 เรื่อง แนวทางการพัฒนาทรัพยากรปลากัดสู่การเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทย คลิ๊กอ่าน 

งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 1 เรื่อง การประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบริเวณชายฝั่งจังหวัดชลบุรีด้วยการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ คลิ๊กอ่าน 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 วารสารการประมง

     วารสารการประมง กลุ่มห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร กรมประมง อาคารพลเทพ (หอประวัติฯ) เกษตรกลาง ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    library.fisheries@gmail.com   0 2579 2919 , 0 2562 0600 ต่อ 7721-7722   0 2579 2919