เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงชุมพรร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า จัดการประชุมรับฟังปัญหา อุปสรรค และชี้แจงแนวทางการแก้ไข การปฏิบัติ การแจ้งเข้า-ออกเรือประมงผ่านระบบ 285 อิเล็กทรานิกส์และการบันทึกการทำการประมงที่ถูกต้อง ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาอ่าวไทยตอนกลาง(ชุมพร)

 ด่านตรวจประมงชุมพร


เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงชุมพรร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า จัดการประชุมรับฟังปัญหา อุปสรรค และชี้แจงแนวทางการแก้ไข การปฏิบัติ การแจ้งเข้า-ออกเรือประมงผ่านระบบ 285 อิเล็กทรานิกส์และการบันทึกการทำการประมงที่ถูกต้อง ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาอ่าวไทยตอนกลาง(ชุมพร) 

ข่าวกิจกรรม


     วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงชุมพรร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า จัดการประชุมรับฟังปัญหา อุปสรรค และชี้แจงแนวทางการแก้ไข การปฏิบัติการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงผ่านระบบ 285 อิเล็กที่นิกส์ และการบันทึกการทำการประมงที่ถูกต้อง ให้แก่ ผู้ประกอบการเรือประมง ผู้ควบคุมเรือ และเสมียน จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 91 ราย ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาอ่าวไทยตอนกลาง(ชุมพร) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงชุมพร

     399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120    pipochumphon01@gmail.com   077-522 003 , 063-068-0752   -   แฟนเพจ