เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงชุมพรร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า จัดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ วิธีการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงผ่านระบบ 285 อิเล็กทรานิกส์และการบันทึกการทำการประมง ณ ท่าเทียบเรืออ่าวสะพลี

 ด่านตรวจประมงชุมพร


เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงชุมพรร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า จัดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ วิธีการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงผ่านระบบ 285 อิเล็กทรานิกส์และการบันทึกการทำการประมง ณ ท่าเทียบเรืออ่าวสะพลี 

ข่าวกิจกรรม


      วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงชุมพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่เจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร  จัดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ วิธีการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงผ่านระบบอิเล็กทรานิกส์ และการบันทึกการทำประมง ให้แก่ ผู้ประกอบการเรือประมง ผู้ควบคุมเรือ และเสมียน จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 32 ราย ณ ท่าเทียบเรืออ่าวสะพลี  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงชุมพร

     399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120    pipochumphon01@gmail.com   077-522 003 , 063-068-0752   -   แฟนเพจ