ผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อตลับผงหมึกสำหรับเครื่องโทรสาร จำนวน ๑ รายการ

 ด่านตรวจประมงชุมพร

ผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อตลับผงหมึกสำหรับเครื่องโทรสาร จำนวน ๑ รายการ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-11-24  |   ข่าววันที่: 2017-11-24 |  อ่าน: 276 ครั้ง
 

          ตามที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงชุมพร ได้จัดซื้อตลับผงหมึกสำหรับเครื่องโทรสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคาที่ชนะการซื้อได้แก่

ร้านศักดิ์ คอมพิวเตอร์เซอวิส โดยเสนอราคา ตลับผงหมึกสำหรับเครืาองโทรสาร แบบ ALL in one ยี่ห้อ พานาโซนิค รุ่น DP-MB ๒๕๑CX จำนวน ๒ ตลับ ราคาตลับละ ๕,๘00.00 บาท (ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวม ๑๑,๖00.00 (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข้อมูลสถิติการแจ้งเรือเข้า-ออก ประจำเดือนกรกฎาคม  2564  (172)   ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2564  (149)  กิจกรรมสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ ให้กับร้านค้าปัจจัยการผลิตทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้รับรู้ ... (138)  กิจกรรมสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ ให้กับร้านค้าปัจจัยการผลิตทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้รับรู้ ... (112)  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันเหตุลูกเรือพลัดตกน้ำ เหตุอื่่นบนเรือประมง และ แนวทางแน... (111)  ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2564  (111)  กิจกรรมสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ ให้กับร้านค้าปัจจัยการผลิตทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้รับรู้ ... (109)  ข้อมูลสถิติการแจ้งเรือเข้า-ออก ประจำเดือนสิงหาคม  2564  (106)  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด่านตรวจประมงชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2565  (104)  ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2564  (97)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงชุมพร

     399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120