Mr. Domincic Thomson ผู้แทน EJF และผู้แทน สล.ศปมผ. กปม. กสร. มาตรวจเยี่ยมและตรวจสอบการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงชุมพร

 ด่านตรวจประมงชุมพร


Mr. Domincic Thomson ผู้แทน EJF และผู้แทน สล.ศปมผ. กปม. กสร. มาตรวจเยี่ยมและตรวจสอบการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงชุมพร 

ข่าวกิจกรรม


          วันพุทธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560  เวลา 15.30 น.  โดยมี Mr. Domincic Thomson ผู้แทน EJF และผู้แทน 

สล.ศปมผ. กปม. กสร. ได้เดินทางมาตรวจสอบการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงชุมพร  ณ ท่าเทียบเรือประมงชุมพร  แฟปลาในพื้นที่และศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงชุมพร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงชุมพร

     399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120    pipochumphon01@gmail.com   077-522 003 , 063-068-0752   -   แฟนเพจ