ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงชุมพร จัดประชุมชี้แจง เรื่อง กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ตามประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 กำหนดแบบและรายการหนังสือกำกับการจับและเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้าน กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งเข้า-ออก ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ และการแจ้งเข้า-ออก ผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์

 ด่านตรวจประมงชุมพร


ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงชุมพร จัดประชุมชี้แจง เรื่อง กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ตามประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 กำหนดแบบและรายการหนังสือกำกับการจับและเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้าน กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งเข้า-ออก ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ และการแจ้งเข้า-ออก ผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ 

ข่าวกิจกรรม


          ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงชุมพร จัดประชุมชี้แจง เรื่อง กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำประมง 

ตามประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 กำหนดแบบและรายการหนังสือกำกับการจับและเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำจากเรือ

ประมงพื้นบ้าน กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งเข้า-ออก ท่าเทียบเรือประมงของเรื่อประมงพาณิชย์ และ

การแจ้งเข้า-ออกผ่านทางระบบอิเลคทรอนิกส์  โดยจัดประชุม

          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ท่าเทียบเรือประมงคลองบางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร  ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 26 ราย

          วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ท่าเทียบเรือประมงอ่าวสะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร      ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 17 ราย

                                                 ณ ท่าเทียบเรือประมงบ้านสามเสียม อ.เมือง จ.ชุมพร  ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 13 ราย

          วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ท่าเทียบเรือประมงชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร              ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 76 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565   133   ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565   126  ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565   118  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันเหตุลูกเรือพลัดตกน้ำ เหตุอื่่นบนเร...  112  ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564   104  รายงานประจำวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565   94  ข้อมูลสถิติการแจ้งเรือเข้า-ออก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   92  ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 25 มีนาคม 2565   91  ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 1 เมษายน 2565   89  ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2564   83

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงชุมพร

     399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120    pipochumphon01@gmail.com   077-522 003 , 063-068-0752   -   แฟนเพจ