ประกาศเจตจำนงสุจริต

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ตราด

ประกาศเจตจำนงสุจริต  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-05-02  |   ข่าววันที่: 2018-05-02 |  อ่าน: 234 ครั้ง
 

ประกาศเจตจำนงสุจริต และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดตราด (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การจัดการฐานข้อมูลในระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ : E-APD (สำหรับผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล).. (1,703)  ประวัติความเป็นมา.. (1,161) ห้ามทำการประมงปูไข่นอกกระดอง.. (1,060) สมุด - โปรแกรม บันทึกข้อมูลอาหารสัตว์น้ำ.. (931) การติดต่อ.. (745) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (662) ปม.1 ชนิดน้ำ และโปรไบโอติก.. (618) เรื่องสำคัญที่ชาวประมงควรทราบ.. (527) ความเห็นเกี่ยวกับประกาศฯ เรื่อง ห้ามทำการประมงปูไข่นอกกระดอง.. (441) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทย สำหรับเรือประมงพื้นบ้าน .. (440) หลักเกณฑ์สำหรับเรือประมง.. (415) มาตรา 78.. (408) ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความช่วยเหลือลดหรือชดเชยค่าพลังงานไฟฟ้า (เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล).. (398) กำหนดรูปแบบการกรอกข้อมูลชื่อ/หมายเลขยานพาหนะ ในใบคำขออนุญาต.. (369) การฟื้นฟูพ่อแม่พันธุ์หอยลาย.. (318) ประกาศรับสมัตรงาน ตำแหน่ง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา.. (311) ขอเชิญร่วมประชุม เรื่อง การเสริมความเข้าใจในมาตรฐานสากลสำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (297) ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ปีงบประมาณ 2560.. (284) ประกวด "แปลงใหญ่สินค้าประมง".. (252) คชก.ระยะที่ 2.. (247)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ตราด

     205 หมู่ 2 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000