ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด

  •  Hit 20 อันดับ
  • การจัดการฐานข้อมูลในระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ : E-APD (สำหรับผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล).. (1,561)  ประวัติความเป็นมา.. (1,108) ห้ามทำการประมงปูไข่นอกกระดอง.. (1,004) สมุด - โปรแกรม บันทึกข้อมูลอาหารสัตว์น้ำ.. (891) การติดต่อ.. (729) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (636) ปม.1 ชนิดน้ำ และโปรไบโอติก.. (591) เรื่องสำคัญที่ชาวประมงควรทราบ.. (492) ความเห็นเกี่ยวกับประกาศฯ เรื่อง ห้ามทำการประมงปูไข่นอกกระดอง.. (412) หลักเกณฑ์สำหรับเรือประมง.. (398) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทย สำหรับเรือประมงพื้นบ้าน .. (383) ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความช่วยเหลือลดหรือชดเชยค่าพลังงานไฟฟ้า (เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล).. (374) มาตรา 78.. (364) กำหนดรูปแบบการกรอกข้อมูลชื่อ/หมายเลขยานพาหนะ ในใบคำขออนุญาต.. (343) การฟื้นฟูพ่อแม่พันธุ์หอยลาย.. (296) ประกาศรับสมัตรงาน ตำแหน่ง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา.. (292) ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ปีงบประมาณ 2560.. (284) ขอเชิญร่วมประชุม เรื่อง การเสริมความเข้าใจในมาตรฐานสากลสำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (282) ประกวด "แปลงใหญ่สินค้าประมง".. (236) ประกาศเจตจำนงสุจริต .. (222)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด

     205 หมู่ 2 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000