!!!แจ้งเตือน เกษตรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสหัวเหลืองในกุ้งขาวและกุ้งกุลาดำ


[2022-11-09] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนตุลาคม 2565.. [2022-11-09] รายงานงบทดลอง เดือนตุลาคม 2565.. [2022-10-17] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกันยายน 2565.. [2022-10-10] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกันยายน 2565.. [2022-10-10] รายงานงบทดลอง เดือนกันยายน 2565.. [2022-09-27] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565.. [2022-09-13] !!!แจ้งเตือน เกษตรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสหัวเห.. [2022-09-13] วันที่ 8 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตร.. [2022-09-13] จัดกิจกรรมคลินิคสุขภาพสัตว์น้ำเคลื่อนที่ mobile คลินิค (ต่อ).. [2022-09-07] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2565.. อ่านทั้งหมด 

!!!แจ้งเตือน เกษตรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสหัวเหลืองในกุ้งขาวและกุ้งกุลาดำ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


!!!แจ้งเตือน เกษตรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสหัวเหลืองในกุ้งขาวและกุ้งกุลาดำ ในพื้นที่ ตำบลท่าโสม ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง ตำบลเนินทราย ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง เนื่องจากเกิดน้ำท่วม และน้ำความเค็มต่ำ หากพบกุ้งว่ายน้ำผิดปกติบริเวณขอบบ่อ อาการอ่อนแรง เริ่มตาย สีลำตัวซีด สีของเหงือกซีดลง และสีของตับและตับอ่อนเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีเหลือง การตายเพิ่มอย่างรวดเร็วภายใน 2-3 วัน เร่งเก็บตัวอย่างกุ้งอย่างน้อย 20 ตัว รวมถึงพาหะ (ปู กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล ฯลฯ) นำตัวอย่างมาส่ง  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด (ศพช.ตราด/ประมงอ่าวช่อ) เพื่อนำตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิคพีซีอาร์ หรือสามารถทดสอบด้วยชุดทดสอบภาคสนาม