ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565


[2022-11-09] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนตุลาคม 2565.. [2022-11-09] รายงานงบทดลอง เดือนตุลาคม 2565.. [2022-10-17] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกันยายน 2565.. [2022-10-10] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกันยายน 2565.. [2022-10-10] รายงานงบทดลอง เดือนกันยายน 2565.. [2022-09-27] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565.. [2022-09-13] !!!แจ้งเตือน เกษตรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสหัวเห.. [2022-09-13] วันที่ 8 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตร.. [2022-09-13] จัดกิจกรรมคลินิคสุขภาพสัตว์น้ำเคลื่อนที่ mobile คลินิค (ต่อ).. [2022-09-07] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2565.. อ่านทั้งหมด 

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ 26 กันยายน 2565 ศพช.ตราด พร้อมด้วยหน่วยงานกรมประมง จ.ตราด และนายสงกรานต์ แสงจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง สนับสนุนพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 450,000 ตัว ร่วมกิจกรรม “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565” ภายใต้กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ ในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์และสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้ชุมชน โดยปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทะเล หาดลานทราย ม.2 ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาคีเครือข่าย และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้