การติดต่อ 

 ติดต่อเรา  หน่วยงานส่วนกลาง


  205 หมู่ 2 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
     
  งานธุรการ 0-3951-0946
    งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 0-3951-0945, 08-1945-1176
    งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 09-2751-8261 (ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ)
    09-2410-8940 (ปลากระพงขาว)
    08-6198-0054 (ปลาการ์ตูน)
     
  งานธุรการ tratcas@gmail.com
    งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง trataudit@gmail.com
     
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด