กำหนดรูปแบบการกรอกข้อมูลชื่อ/หมายเลขยานพาหนะ ในใบคำขออนุญาต

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ตราด

กำหนดรูปแบบการกรอกข้อมูลชื่อ/หมายเลขยานพาหนะ ในใบคำขออนุญาต 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-03-29  |   ข่าววันที่: 2018-03-29 |  อ่าน: 725 ครั้ง
 

กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ได้ปรับปรุงรูปแบบการกรอกข้อมูลในใบคำขออนุญาติในระบบ Fisheries Single Window (FSW) ใหม่

รายละเอียดตาม

ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

เรื่อง กำหนดรูปแบบการกรอกข้อมูลชื่อ/หมายเลขยานพาหนะ ในใบคำขออนุญาติ

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561

Link ประกาศฯ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การจัดการฐานข้อมูลในระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ : E-APD (สำหรับผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล).. (2,209)  ประวัติความเป็นมา.. (1,434) ห้ามทำการประมงปูไข่นอกกระดอง.. (1,425) สมุด - โปรแกรม บันทึกข้อมูลอาหารสัตว์น้ำ.. (1,298) ปม.1 ชนิดน้ำ และโปรไบโอติก.. (952) การติดต่อ.. (923) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทย สำหรับเรือประมงพื้นบ้าน .. (886) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (809) เรื่องสำคัญที่ชาวประมงควรทราบ.. (770) กำหนดรูปแบบการกรอกข้อมูลชื่อ/หมายเลขยานพาหนะ ในใบคำขออนุญาต.. (725) มาตรา 78.. (675) ความเห็นเกี่ยวกับประกาศฯ เรื่อง ห้ามทำการประมงปูไข่นอกกระดอง.. (602) หลักเกณฑ์สำหรับเรือประมง.. (558) ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความช่วยเหลือลดหรือชดเชยค่าพลังงานไฟฟ้า (เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล).. (545) การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ.. (497) การฟื้นฟูพ่อแม่พันธุ์หอยลาย.. (467) ประกาศรับสมัตรงาน ตำแหน่ง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา.. (459) คชก.ระยะที่ 2.. (454) ขอเชิญร่วมประชุม เรื่อง การเสริมความเข้าใจในมาตรฐานสากลสำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (451) ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตฯทำการประมงพาณิชย์.. (408)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ตราด

     205 หมู่ 2 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000