รายงานงบทดลอง เดือนมีนาคม 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด


รายงานงบทดลอง เดือนมีนาคม 2565 รายงานงบทดลอง เดือนมีนาคม 2565รายงานงบทดลอง เดือนมีนาคม 2565

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2565   121   รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2565   113  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนมิถุนายน 2565   86  รายงานงบทดลอง เดือนมิถุนายน 2565   84  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2565   60  รายงานงบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2565   56  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2565   47  รายงานงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2565   46  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกันยายน 2565   32  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกันยายน 2565   27
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.2 แก่บุคลากรของชมรมเลี้ยงกุ้งตราด...  159   รายงานงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2565   121  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2565   113  !!!แจ้งเตือน เกษตรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสหัวเหลืองในกุ้ง...  96  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนมิถุนายน 2565   86  รายงานงบทดลอง เดือนมิถุนายน 2565   84  วันที่ 8 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด สนับสนุ...  76  จัดกิจกรรมคลินิกสุขภาพสัตว์น้ำเคลื่อนที่ mobile คลินิก   75  จัดกิจกรรมคลินิคสุขภาพสัตว์น้ำเคลื่อนที่ mobile คลินิค (ต่อ)   70  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565   69


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด

     205 หมู่ 2 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000    tratcas@gmail.com   งานธุรการ : 0-3951-0946 งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสัตว์น้ำ : 0-3951-0945 ติดต่อซื้อลูกพันธ์ุสัตว์น้ำ คุณกฤษดากร 092-7518261 คุณอาณาจักร 092-4108940   โทรสาร : 039-510946   แฟนเพจ